16 กรกฎาคม 2553

Leaf

22 มิถุนายน 2553

inspiration from The Rocaille Armchair

7 พฤษภาคม 2553

หญิงสาว

mypainting14

ขั้นตอนการวาด >>> พักผ่อนกับงานออกแบบ

1 พฤษภาคม 2553

เศษใบไม้หน้าออฟฟิศ

mypainting11

30 เมษายน 2553

ไข่พะโล้มื้อเช้า

mypainting13

29 เมษายน 2553

ลูกชิ้นปลาหน้าคอนโด

mypainting12

28 เมษายน 2553

ครอบครัวปลาวาฬ

mypainting9

27 เมษายน 2553

หยดน้ำหลากสี

mypainting10

25 เมษายน 2553

หยดน้ำฝนรูปดอกไม้

mypainting8

24 เมษายน 2553

รักเป็นดั่งต้นไม้

mypainting6

23 เมษายน 2553

เม็ดฝนรูปหัวใจ

mypainting7

22 เมษายน 2553

ดอกไม้บานตอนเย็น

mypainting5

21 เมษายน 2553

ดอกไม้ในฤดูร้อน

mypainting4

20 เมษายน 2553

ดอกไม้6สี

mypainting3

ดอกไม้ที่ ทำหล่นไว้

mypainting2

ไข่ดาวที่ตามหาไข่แดงยาก

mypainting1